VZW

De organisatie van het weekend is in handen van

vzw Feestend Beert
De vzw werd opgericht in 1990 met identificatienummer 14771.
Lid van Vlaams Studie- en documentatiecentrum voor vzw’s (VSDC) :

lidnummer 06.000.503 Ondernemingsnummer: 0443.269.115

Het secretariaat:
Hondzochtstraat 32, 1674 Bellingen
info@feestendbeert.be